schaduwtuin in Amsterdam

Deze tuin in Amsterdam-Zuid is ongeveer 12 bij 12 meter groot. Voor de renovatie was de tuin slecht toegankelijk. Een rondgang door de tuin was niet mogelijk en veel plekken waren nauwelijks bereikbaar voor onderhoud. Enkele typische cottagegardenplanten leidden door gebrek aan zonlicht een kwijnend bestaan. In de nieuwe situatie heeft het terras een centrale plaats in de tuin gekregen. De grote groenblijvende heesters die al achter in de tuin aanwezig waren, zijn behouden en aangevuld, de vroegere cottagegardenelementen zijn vervangen door schaduwminnende planten en de tuin heeft het karakter gekregen van een open plek in het bos.

in een schaduwtuin spelen bladkleur en bladcontrast een belangrijke rol de indeling maakt dat alle uithoeken van de tuin goed bereikbaar zijn voor onderhoud een schaduwtuin in Amsterdam een rond terras van oude gebakken klinkers een zeer onderhoudsarme tuin Fothergilla

Doordat de bodem volledig bedekt is met beplanting die bij uitstek geschikt is voor deze locatie en met soorten die elkaar heel goed verdragen, is deze tuin extreem onderhoudsarm! In het voorjaar is deze tuin op zijn mooist.

gevarieerde beplanting in de schaduw gevarieerde beplanting in de schaduw gevarieerde beplanting in de schaduw herfstanemoon is een gemakkelijke plant maar hij kan gaan woekeren gevarieerde beplanting in de schaduw de meeste planten die van schaduw houden bloeien in het voorjaar een zeer onderhoudsarme tuin een zeer onderhoudsarme tuin