Werkwijze

Bij een eerste bezoek kom ik bij u langs om de tuin te bekijken en alle functionele en esthetische wensen en mogelijkheden te inventariseren. Tijdens dat gesprek komen ook de kosten aan de orde die u bij de aanleg of renovatie van de tuin kunt verwachten. Vervolgens maak ik een inschatting van het aantal uren dat ik denk nodig te hebben om tot een gedegen ontwerp of advies te komen. Op grond daarvan ontvangt u een kostenraming of offerte voor de fase van het (schets)ontwerp. Gewoonlijk beslaan de kosten van een tuinontwerp slechts zo'n 5 à 10% van de totale kosten die met de tuinaanleg of -renovatie zijn gemoeid. Een goed en onafhankelijk tuinontwerp betaalt zich dan ook ruimschoots terug door slimme, duurzame keuzes op gebied van planning, beplanting, bestrating en uitvoering. En bovenal staat een goed ontwerp natuurlijk garant voor heel veel extra tuinplezier.

Nadat de tuin is opgemeten en gefotografeerd, ga ik aan de slag om een schetsontwerp te maken. Zo'n ontwerp omvat een plattegrond en een grove indicatie van de te gebruiken beplanting, (half)verharding en andere materialen. Tijdens een tweede bezoek wordt het schetsontwerp uitgebreid besproken en toegelicht aan de hand van tekeningen, foto's en stalen. Daarna kan het schetsontwerp worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarin alle afmetingen en technische details staan gespecificeerd die nodig zijn om het tuinontwerp uit te (laten) voeren. Wat die "tweede fase" van het definitief ontwerp precies behelst, verschilt erg van project tot project. Soms zijn er technische tekeningen nodig van vijvers, trappen, grondkeringen, schuurtjes, hekwerken of tuinmeubilair. Maar bij simpele projecten zijn er met de fase van het definitief ontwerp gewoonlijk nauwelijks tijd en kosten gemoeid.

Vervolgens kan het plan worden uitgevoerd. Afhankelijk van de locatie, de aard en de omvang van de werkzaamheden wordt in overleg met de klant de meest geschikte uitvoerder voor de werkzaamheden gezocht. In verschillende regio's werk ik samen met verschillende gerenommeerde hoveniersbedrijven. Indien gewenst begeleid ik de aanleg en gewoonlijk lever ik voor alle projecten zelf de beplanting en verzorg ik ook de aanplant. Op die manier zijn de lijnen kort, krijgt u planten van goede kwaliteit en komt de juiste plant op de juiste plaats.