volkstuin in Amsterdam

weelderige beplanting in de vakken rond het terras door een slim ontwerp oogt dit volkstuintje veel groter dan hij werkeljk is een lange haag vormt de achtergrond voor een smalle, lange border

Deze volkstuin grenst aan een brede sloot. De oude, hoge elzen achter de sloot en de hoge bomen in de belendende percelen zijn in het ontwerp optimaal benut: alle hoge elementen bevinden zich buiten de eigen tuin, waardoor de tuin veel groter lijkt dan deze werkelijk is en waardoor de centrale ruimte ervaren wordt als een enorm theater. De vakindeling versterkt het ruimtelijk effect en maakt dat de gehele tuin eenvoudig toegankelijk is en gemakkelijk te onderhouden.