toekomstvisie voor een landgoed

In Noord-Holland, in de buurt van Hoorn, ligt dit kleine landgoed. Wie het landschap hier "leest" kan prachtig zien hoe mens en natuur dit gebied in de loop van de eeuwen hebben vormgegeven. Oude daliegaten vertellen een verhaal over kleiafzetting, veenvorming en ontginning, de meertjes getuigen van de moeizame strijd tegen het water, met cycli van inpoldering en dijkdoorbraken. Een recentere laag toont de geschiedenis van de tuinbouw in het gebied, van de glorietijd ten tijde van de aanleg van het spoor eind negentiende eeuw en de achteruitgang in de jaren dertig daarna. Vanaf de jaren zeventig heeft een deel van het gebied zich ontwikkeld tot een landgoed met gevarieerd bos en een grote verscheidenheid aan stinzenplanten. Met enkele eenvoudige ingrepen, zoals het creƫren van zichtlijnen en het aanpassen van paden, wordt het gebied toegankelijker en het landschap leesbaarder gemaakt. Enkele markante plekken, zoals de kleine, oude kwekerij, worden in ere hersteld. Rond de oude boomgaard komt een windsingel die getelijk als "voedselbos" fungeert.

de voormalige kwekerij